Effectief benutten social media prioriteit marketeers in 2012

Bijna de helft van de marketeers noemt het effectief benutten van social media als prioriteit. Maar de mogelijkheid tot dialoog met de klant wordt vooralsnog onderbenut. Dat blijkt uit het negende Marketingtrendonderzoek van Berenschot onder ruim 700 marketeers.Samen met ‘klant centraal’ en ‘authenticiteit’ vormen social media de toptrends van 2012. Opmerkelijk is volgens de onderzoekers dat marketeers social media vooral willen inzetten om hun eigen boodschap te zenden.

De mogelijkheid tot dialoog met de klant, die social media juist ook bieden, blijft vooralsnog onderbenut. Vooral marketeers in de industrie zeggen social media te gaan gebruiken vanwege de kostenvoordelen voor het marketingbudget. Zo’n 35% van de marketeers ziet ‘klant centraal’ als een belangrijke trend. In de financiële sector zegt zelfs bijna de helft op deze trend te gaan inzetten. De publieke sector daarentegen scoort zeer laag als het gaat om ‘klant centraal’: slechts ongeveer een kwart noemt dit als prioriteit.

Bij ‘authenticiteit’ komt eenzelfde beeld naar voren. Overall staat deze trend op de derde plaats (30% van de marketeers acht het een prioriteit), maar bij de marketeers in de publieke sector scoort de trend zeer laag, minder dan 10 procent. Andere toptrends zijn ‘mobile marketing’ (26%), ‘innovatie’ (20%) en ‘accountability’ (19%). Marketeers verwachten dat de trends vooral invloed zullen hebben op promotie (63%) en productontwikkeling (44%). De impact op channel management (34%) en prijsbeleid (22%) achten zij geringer. Wat betreft functies zijn de deelnemers aan het Marketingtrendonderzoek gelijkelijk verdeeld over directieniveau (30%), marketing- en salesmanagement (30%) en meer operationeel niveau (20%).

Zoals de onderzoekers hadden verwacht wordt op directieniveau meer aandacht gegeven aan innovatie en het verdienmodel, en wordt op marketingmanagementniveau en door communicatiespecialisten vooral gekeken naar relevantie.

home