Nijburg Industrie Groep welkom!

Na een bureauoriëntatie heeft de Nijburg Industrie Groep de samenwerking gezocht met VNR Creative. De Nijburg Industriegroep is een conglomeraat van bedrijven in de luchttechniek en is zowel nationaal als internationaal actief. De groep wordt gevormd door Solid Air, VELU, Nijburg Luchttechniek en Nijburg Products. VNR wordt verantwoordelijk voor de strategische begeleiding van de groep met als belangrijke speerpunten identity, positionering, branding en communicatie. Ook het ontwikkelen en produceren van de communicatiemiddelen zal door ons worden uitgevoerd. In het kader van de samenwerking  hebben wij een  onderzoek uitgevoerd en een rationale geschreven met bevindingen en aanbevelingen.

home