De ambities van Zorggroep Attint

Attint biedt ketenzorg. Dit betekent dat verschillende zorgaanbieders, vaak geclusterd rondom een chronische ziekte, samenwerken. Als ketenzorggroep neemt Attint een coördinerende rol in bij de behandeling van chronisch zieken. Dit met als doel de zorg goed op elkaar af te stemmen, dicht bij de patiënten, om hiermee  de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Met de aan Attint verbonden Vaccinatieshop.nl verzorgt Attint reizigersadvisering en vaccinaties, voor individuen, groepen, bedrijven en organisaties. Attint heeft de ambitie om haar naamsbekendheid te vergroten en te groeien.

VNR Creative is gevraagd om vorm te geven aan de ambities van Attint in de vorm van een meer marketing gestuurde benadering van de markt. De positionering, identity en branding zullen hiertoe geoptimaliseerd moeten worden. Daarnaast zullen nieuwe websites worden ontwikkeld en een Adwords campagne worden ingezet. Maar ook andere traditionele communicatiemiddelen als folders en brochures.   

home